23.05.2018 General Data Protection Regulation (GDPR): privacy policy.

Vanaf 25 mei 2018 verandert de wet rond privacy. Dit betekend dat u als patiënt meer controle heeft over wie informatie over u bewaart en van wie u informatie krijgt.

Bij Beclinic en Hair2Beclinic gaan we uit respect voor uw persoonlijke levenssfeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Uw gegevens worden in geen enkel geval verkocht of afgestaan aan derden en worden veilig opgeslagen in een versleutelde database.

Waarvoor worden uw gegevens dan wel gebruikt?

-          Om u te contacteren via mail, sms-bericht, telefonisch of per gewone post

-          U een reminder te sturen van uw volgende afspraak (postoperatieve controle, jaarlijks bezoek, wijziging afspraak, doorsturen gevraagde informatie.)

-          Een afspraak te verplaatsen

-          U te contacteren in geval van een recall.

-           

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden (vb. het sturen van reclame voor cosmetische producten) tenzij u te kennen gegeven hebt daar expliciet mee akkoord te gaan.

Wij verbinden ons ertoe om de gegevens up-to date te houden en foutieve of onvolledige gegevens te verwijderen of aan te passen.

Alle personen die onder ons gezag handelen zullen slechts toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

 

U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Dit kan door een eenvoudige mail naar [email protected]

 

Met vriendelijke groeten,

Het Beclinic team.